Igłofiltry

Instalacje igłofiltrowe to systemy przeznaczone do odwadniania wykopów budowlanych. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba obniżenia poziomu wody i osuszenia  wykopu (prace budowlane, inżynieryjne).

Jak pokazuje poniższy schemat, podstawowymi elementami instalacji są igłofiltry, rurociąg kolektora ssącego oraz agregat pompowy.

Igłofiltry zakończone filtrem, umiejscawiane są w gruncie i stanowią punkty ujęć wodnych. Umożliwiają one pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczającego obszaru. Koniec igłofiltra znajduje się zwykle na głębokości 4-6 m. Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone są z kolektorem. Ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji takich jak łuki, łączniki i rury przelotowej. Ciąg kolektorów podłączany jest do agregatu pompowego. Agregat posiada pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji. Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności instalacji daje możliwość poboru wody z gruntu

Główne zastosowania instalacji igłofiltrowych

Można wskazać następujące podstawowe zastosowania instalacji igłofiltrowych:

  • Odwodnienie czasowe obniżenie poziomu wody dla prac konstrukcyjnych i inżynieryjnych wymagających wykopów sięgających poniżej naturalnego poziomu wód gruntowych
  • Odwadnianie wykopów budowlanych
  • Ogólne obniżenie poziomu wód gruntowych
  • Odwadnianie geotechniczne: obniżenie poziomu wody celem zwiększenia konsolidacji i stabilności gruntu, redukcji obsunięć itp.

PPHU Klaudia jest od lat wiodącym producentem instalacji igłofiltrowych. Szacujemy że zdecydowana większość instalacji igłofiltrowych stosowanych na rynku polskim, to produkowane przez nas instalacje.

Dodatkowe informacje  i zamówienie

Szerokie informacje na temat igłofiltrów, instalacji igłofiltrowych można znaleźć w serwisie www.klaudia.eu.

Zobacz więcej: